Przeglądy budowlane

Zaniedbany obowiązek

Przeglądy budowlane są jedną z najbardziej zaniedbanych form nadzoru budowlanego istniejącego budynku. Obowiązkiem przeglądów budowlanych objęte są nie tylko budynki, ale również obecnie bardzo popularne place zabaw oraz boiska. Właściciele obiektów objętych obowiązkiem posiadania książki obiektu oraz dokonywania przeglądów często nie zdają sobie sprawy z powagi sytuacji.

Konsekwencje

Prawo wglądu do książki obiektu budowlanego ma nie tylko powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, który może nałożyć mandat na właściciela budynku z powodu braku prowadzenia książki obiektu budowlanego, lecz także w przypadku katastrofy budowlanej, wypadku lub pożaru, zalania obiektu prawo wglądu do książki obiektu budowlanego ma ubezpieczyciel, który z powodu braku aktualnych przeglądów ma prawo odmówić wypłacenia odszkodowania !

Wiesław Makowski

Tel: +48 502 085 775

wieslaw@mak-bud.com

Szymon Makowski

Tel: +48 509 954 830

szymon@mak-bud.com

© 2018 Makowski