Oferta usług

Pracownia oferuje następujące kompleksowe usługi wykonywane przez profesjonalnych projektantów oraz osoby z uprawnieniami budowlanymi:

 • doradztwo techniczne;
 • projekty architektoniczno-konstrukcyjne;
 • inwentaryzacje budowlane;
 • projekty instalacyjne (elektryczne, centralnego ogrzewania, wodne, kanalizacyjne, gazowe);
 • audyty energetyczne;
 • przeglądy okresowe (budowlane, elektryczne, gazowe, wentylacyjne);
 • przeglądy placów zabaw oraz boisk;
 • nadzory budowlane;
 • nadzory inwestorskie;
 • książki obiektów budowlanych;
 • projekty technologiczne;
 • protokoły odbiorów instalacyjnych;
 • uzyskanie opinii rzeczoznawców budowlanych

(przeciwpożarowych, higienicznosanitarnych);

 • projekty o charakterze uzyskania samodzielności lokalu;
 • kosztorysy (inwestorskie, przedmiary, do spraw kredytowych);
 • specyfikacje SIWZ.

Wiesław Makowski

Tel: +48 502 085 775

wieslaw@mak-bud.com

Szymon Makowski

Tel: +48 509 954 830

szymon@mak-bud.com

© 2018 Makowski

Nasza pracownia oferuje następujące kompleksowe usługi wykonywane przez profesjonalnych projektantów oraz osoby z uprawnieniami budowlanymi: