Nadzory budowlane

Zakres usług

Szerokie doświadczenie przy projektowaniu, prowadzeniu nadzorów budowlanych oraz inwestorskich na wielu zróżnicowanych budowach daje nam możliwość podjęcia się najtrudniejszych zadań w trakcie budowy. Posiadane doświadczenie pozwala dobrze pełnić funkcję kierownika budowy, nadzoru inwestorskiego czy też inwestora zastępczego w trakcie trwania budowy.

 

Zakres usług obejmuje:

 

  • wykonanie wszelkich formalności potrzebnych do rozpoczęcia oraz zakończenia budowy;
  • prowadzenie oraz uzupełnienie dziennika budowy;
  • nadzór nad pracami budowlanymi;
  • kontrolę postępu i jakości wykonania robót budowlanych;
  • doradztwo techniczne i materiałowe;
  • odbiory budynków oraz mieszkań;
  • pomoc w wyborze podwykonawców poszczególnych etapów budowy.

Kierownik budowy 

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane kierownik budowy odpowiada w skrócie za prawidłową i bezpieczną realizację obiektu budowlanego . Ponadto do jego obowiązków należy dbanie o przestrzeganie przepisów BHP oraz bezpieczeństwo pracowników i osób przebywających na placu budowy. Wszystkie te obowiązki kierownik budowy pełni od momentu przekazania placu budowy od właściciela działki budowlanej do przekazania obiektu budowlanego do użytkowania.

Wiesław Makowski

Tel: +48 502 085 775

wieslaw@mak-bud.com

Szymon Makowski

Tel: +48 509 954 830

szymon@mak-bud.com

© 2018 Makowski